הנחיות להכנת מדיה

פורמטים

חברת CDI מציעה ללקוחותיה שירותי שכפול תקליטורים CD בפורמטים הבאים

CD AUDIO / CD-ROM

Type of Disc

Regular CD

80mm CD

Business Card

Dimensions

120mm

80mm

88mm X 58mm
80mm X 60mm

Length/ Play Time (audio)
Incl. Pauses (Silence) between tracks.

78min

19min

4min
5min

Max no.of tracks

99

99

99

Max no.of index points
(Subdivision within a track)

99

99

99

Storage Capacity (rom)

680mb

180mb

50mb

 

פורמטים של CD-ROM  הניתנים לשכפול

 • Mode 1
 • Mixed Model ראשון Rom ואחריו Tracks של Audio בפורמט Single Session
 • CD-Rom XA
 • CD-I
 • VCD CD-Video
 • CD+ Enhanced CD בפורמט Multi-Session ב Session הראשון Tracks של Audio ובשני Track אחד של Rom-XA

פורמטי המידע האפשריים

 • ISO-9660
 • Mac-HFS
 • Hybrid
 • ISO-9660 + Juliet Extension

סוג המדיה

המדיה המתקבלת מהלקוח והנושאת את המידע לשכפול צריכה להיות באחד מהפורמטים הבאים

סוג המדיה

הערות

קלטת מ מ EXABYTE

DDP Encoded

CD-R

מאוכסן בקופסא סגורה נקי מאבק ללא שריטות וטביעות אצבעות צרוב בפורמט DISC-AT-ONCE SINGLE SESSION וסגור DISC CLOSED לא תתקבלנה מדיות הצרובות בפורמט TRACK INCREMENTAL או TRACK-AT-ONCE

CD

מאוכסן בקופסא סגורה נקי מאבק ללא שריטות וטביעות אצבעות

למעט CD+Enhanced מוקלט בפורמט MULTI-SESSION

 

בדיקה וזיהוי

חברת CDI מתחייבת לשכפל בצורה נאמנה למקור את המידע המצוי על גבי המדיה שנשלחה אלינו לכן על הלקוח מוטלת האחריות לבצע את הבדיקות הבאות

 • מדיה מסוג AUDIO בדיקת שמיעה מלאה כולל חיתוכי Tracks
 • מדיה מסוג ROM בדיקת התקנה ותפקוד במספר מחשבים בעלי קונפיגורציות שונות ומערכות הפעלה שונות עפ”י הגדרת דרישות המערכת של הלקוח


חשוב ביותר יש לבדוק את המדיה המקורית שנשלחת אלינו ולא העתק שלה

 • המדיה מזוהה בשם ובמק”ט אם נדרש הן על גבי המדיה והן על גבי אריזתה
 • יש לציין בהזמנה את הכיתוב הנדרש על גבי הטבעת הפנימית של המספר Mirror Ring
 • למדיה בפורמט Audio יש לספק גם טבלת TOC P
דילוג לתוכן